Clubshirts bestellen

Beste leden,

Op dit moment kunnen er tijdelijk geen clubshirts besteld worden!
Graag dit dus ook niet doen via de website.

Bij dringende vragen kan gemaild worden naar secretariaat@frederikhendrik.nl.