Reglementen

Hier zijn  verschillende reglementen te vinden.

  • Het huishoudelijke reglement uit 2019.
  • Het privacy reglement (AVG)
  • Het alcoholbestuursreglement uit 2022

De statuten van de vereniging zijn door de leden op te vragen bij het secretariaat (secretariaat@frederikhendrik.nl).