BELANGRIJK : ALV op 13 december as.

Beste mensen,

Namens het bestuur nodig ik jullie hierbij uit voor een speciale algemene ledenvergadering op 13 december a.s., voor nadere details,
zie uw email inbox. Indien u niet in staat bent bij deze belangrijke vergadering aanwezig te zijn is het ook mogelijk iemand te machtigen en langs die weg uw stem uit te laten brengen.
Machtigingen liggen op de vereniging en of zijn hier te downloaden.
Tot 13 december
Het bestuur

Leave Comment